TAX CENTER

TAX CENTER

SKUTECZNA POMOC W SPRAWACH PODATKOWYCH

TAX CENTER
DLACZEGO MY?

 

TAX Center Ewa Matuszewska Kancelaria Doradztwa Podatkowego

Stworzona została z myślą o najbardziej wymagających Klientach. Jesteśmy nowoczesną kancelarią doradztwa podatkowego, której celem jest przede wszystkim profesjonalne świadczenie usług na rzecz podmiotów polskich i zagranicznych. Dostosowujemy się do potrzeb i oczekiwań Klientów, oferując pełen wachlarz usług podatkowo-księgowych. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu możemy zapewnić wysoki poziom świadczonych usług. Posiadamy obowiązkowe ubezpieczenie OC doradcy podatkowego.

Zapraszamy do współpracy

ewa

Ewa Matuszewska – nr licencji doradcy podatkowego 10960

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt mailowy bądź telefoniczny.

Doświadczenie

N

Profesjonalizm

Specjalizacja

OFERTA

 

DORADZTWO PODATKOWE

Zapewniamy szeroki wachlarz usług podatkowych m.in. w zakresie CIT, VAT, PIT, akcyzy, podatku od nieruchomości (podatki lokalne), podatku od czynności cywilnoprawnych oraz ceł.

Nasze usługi to m.in.:

 • Bieżące doradztwo podatkowe
 • Rozliczenia podatku VAT dla podmiotów polskich i zagranicznych
 • Rejestracja na VAT podmiotów zagranicznych
 • Ceny transferowe
 • Postępowania podatkowe i sądowe
 • Doradztwo w zakresie działalności w Specjalnych Strefach Ekonomicznych

Bieżące doradztwo podatkowe

W ramach bieżącego doradztwa podatkowego naszym Klientom oferujemy następujące usługi:

 • sporządzanie wyjaśnień oraz opinii z zakresu prawa podatkowego;
 • planowanie podatkowe działalności inwestycyjnej i bieżącej;
 • przygotowanie wniosków do Ministra Finansów o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych;
 • konsultacje i porady telefoniczne z zakresu prawa podatkowego;
 • pomoc w kontaktach z władzami podatkowymi w zakresie bieżącej działalności firm.

Rozliczenia podatku VAT dla podmiotów polskich i zagranicznych

Specjalizujemy się w usługach doradztwa podatkowego w zakresie podatku VAT oraz rozliczeniach podatku VAT dla podmiotów zagranicznych. Oferujemy szeroki wachlarz usług i kompleksową obsługę w tym zakresie:

 • weryfikację konieczności zarejestrowania się na podatek VAT w Polsce,
 • doradztwo podatkowe w bieżących kwestiach dot. podatku VAT,
 • rejestrację jako podatnik VAT,
 • weryfikację zgodności dostarczanych dokumentów z przepisami ustawy o VAT,
 • prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży VAT;
 • przygotowanie oraz składanie:
  • miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT;
  • miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT-UE;
  • deklaracji Intrastat;
 • weryfikacja faktur oraz dodatkowej dokumentacji pod kątem możliwości zastosowania stawki VAT 0%,
 • asysta i pomoc w kontaktach z urzędem skarbowym,
 • wyrejestrowanie z VAT.

Rejestracja na VAT podmiotów zagranicznych

W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy również pomoc w zakresie zarejestrowania zagranicznego podmiotu jako polskiego podatnika VAT, w tym:

 • weryfikację konieczności zarejestrowania się na podatek VAT w Polsce,
 • zebranie kompletnej dokumentacji niezbędnej do rejestracji na VAT,
 • kontakt z urzędem w tym zakresie,
 • koordynację całego procesu rejestracji.

Ceny Transferowe

W ramach projektów z zakresu problematyki Transfer Pricing, świadczymy m.in. następujące usługi:

 • przeprowadzenie analizy powiązań między podmiotami w celu weryfikacji zasadności sporządzenia dokumentacji;
 • przeprowadzenie przeglądu systemu rozliczeniowego klienta, analiza ryzyk, funkcji, uzgodnień umownych z podmiotami powiązanymi i ich faktycznej realizacji, pod względem ryzyka Transfer Pricing,
 • opracowanie dokumentacji zgodnej z ustawą o podatku dochodowym od osób prawnych.

Specjalne Strefy Ekonomiczne

W zakresie specjalistycznego doradztwa podatkowego, związanego z działalnością na terenie SSE oferowane przez nas usługi obejmują w szczególności:

 • opracowanie wniosków i dokumentacji w związku z procesami uzyskania lub zmiany posiadanego zezwolenia,
 • reprezentację klienta przed właściwymi organami w sprawach dotyczących w/w zezwoleń,
 • bieżącą pomoc w zakresie zagadnień podatkowych związanych z działalnością na terenie SSE,
 • weryfikacja wypełnienia przez Spółkę obowiązków podatkowych wynikających z otrzymanego przez Spółkę zezwolenia na działalność strefową.

Postępowania Podatkowe i Sądowe

 • wsparcie Klientów w trakcie prowadzonych u nich kontroli podatkowych i skarbowych,
 • asysta przy postępowaniach prowadzonych przed władzami podatkowymi (pierwszej oraz drugiej instancji), jak również przed Wojewódzkimi Sądami Administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 • pełna reprezentacja procesowa podatnika (w roli pełnomocnika), co pozwala na skoordynowanie komunikacji pomiędzy władzami podatkowymi a podatnikiem i zapobieżenie nieporozumieniom lub błędom proceduralnym.
 • opracowanie wszelkiego typu pism procesowych, w tym odwołań od decyzji, skarg do sądu administracyjnego oraz kasacyjnych, jak również wszelkiego rodzaju pism związane bieżącym funkcjonowaniem podatników (zapytania i wnioski do urzędów skarbowych itp.).

USŁUGI KSIĘGOWE

Świadczymy usługi w zakresie:

 • prowadzenia ksiąg handlowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów, rozliczenia ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych;
 • prowadzenia ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wyposażenia;
 • rozliczenia z zakresu podatku VAT, podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych;
 • kalkulację miesięcznych/kwartalnych zaliczek na podatek dochodowy;
 • sporządzania niezbędnych deklaracji podatkowych, informacji podsumowujących;
 • sporządzania sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacje dodatkowe);
 • sporządzania sprawozdań statystycznych wymaganych przez GUS;
 • sporządzania zeznań rocznych.

USŁUGI KADROWO-PŁACOWE

W ramach naszych usług oferujemy:

 • rozliczanie umów zawartych z cudzoziemcami,
 • sporządzanie list płac,
 • rozliczanie umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
 • kalkulację składek ZUS i podatku od wynagrodzeń,
 • prowadzenie kartotek danych osobowych, płacowych,
 • sporządzanie dokumentów płacowych i kadrowych,
 • informowanie o bieżących obowiązkach pracodawcy.

PORADY ON-LINE

Usługi doradztwa podatkowego świadczymy także przez Internet.

Po otrzymaniu zlecenia wysłanego za pomocą formularza zamieszczonego na stronie internetowej lub mailem, w ciągu 24 godzin skontaktujemy się z Państwem drogą mailową, potwierdzając przyjęcie zlecenia i zadając pytania pomocnicze. Po uzyskaniu wszelkich informacji poinformujemy Państwa o cenie za usługę oraz podamy termin realizacji.
Adres, pod który należy kierować pytania: biuro@taxcenter-em.pl

strzałka

W przypadku akceptacji warunków wpłacacie Państwo podaną kwotę na konto.
Realizacja zlecenia rozpoczyna się po zaksięgowaniu płatności.

strzałka

Odpowiedź wraz z fakturą przesłana zostanie wybraną przez Państwa drogą (mailowo lub tradycyjnie) w ustalonym czasie.

strzałka

Czas realizacji wynosi od 24h do 3 dni roboczych w zależności od złożoności przedstawionego problemu.
Termin przygotowania rozbudowanej opinii podatkowej jest ustalany indywidualnie.

 

KOMPETENCJA I PROFESJONALIZM

 

Tax Center Ewa Matuszewska

KONTAKT

TAX CENTER EWA MATUSZEWSKA

Tax Center Ewa Matuszewska
ul. Wenedów 23, 76-150 Darłowo

Dane rejestrowe:
76-150 Darłowo, ul. Wałowa 45
NIP 499 029 31 14
REGON 361494360

biuro@taxcenter-em.pl

tel. +48 603 347 559

14 + 3 =